De weg van het water

help-car help-car-openable
 • Ionenwisseling

  Bij deze zuiveringsstap wordt hars aan het water toegevoegd. Dit hars zorgt ervoor dat allerlei in water opgeloste stoffen, die je met het blote oog niet ziet - zoals organische stoffen, nitraat en fosfaat - uit het water worden gehaald. Deze stoffen worden in grote torens gebonden aan kleine harskorreltjes. In een apart proces worden de miljoenen harskorreltjes regelmatig schoongemaakt met zout, zodat ze opnieuw kunnen worden gebruikt.

 • Ontharding Mensink

  Het IJsselmeerwater bevat veel Calcium, dit zegt iets over de hardheid van het water. Hard water veroorzaakt ondermeer ketelsteen op verwarmingselementen in wasmachines. Daarom wordt de hardheid verlaagd. Dit gebeurt in een reactor, waarbij het neergeslagen calcium zich aan een zandkorreltje hecht. De kalkkorrels die ontstaan worden afgevoerd. Het drinkwater van PWN heeft een hardheid van rond de 8,5 dH (zacht/middel).

 • Ruwwater microzeven

  In het voorraadbekken, voordat het water het zuiveringsstation binnengaat, bezinkt al een deel van de zwevende stoffen. Om dit water al een eerste reiniging te geven, wordt het water in grote trommels met zeven gepompt.

  De trommels van de microzeven zijn bespannen met een zeer fijn gaas met hele kleine gaatjes (1/30 mm). Hier worden bijna alle deeltjes zoals algen tegengehouden.

 • Ruwwater microzeven

  In het voorraadbekken, voordat het water het zuiveringsstation binnengaat, bezinkt al een deel van de zwevende stoffen. Om dit water al een eerste reiniging te geven, wordt het water in grote trommels met zeven gepompt.

  De trommels van de microzeven zijn bespannen met een zeer fijn gaas met hele kleine gaatjes (1/30 mm). Hier worden bijna alle deeltjes zoals algen tegengehouden.

 • Vlokvorming en -verwijdering

  Kleine deeltjes die door de microzeven (zeer fijn gaas) heen komen, zijn zo klein dat ze niet naar de bodem zinken en lastig uit het water te halen zijn. Door het toevoegen van een vlokmiddel worden ze samengevoegd tot grote vlokken die wel bezinken, waardoor ze makkelijker verwijderd kunnen worden. Ook wordt een deel van de bacteriën in de gevormde vlokken afgevangen. Het water met de vlokken stroomt in een grote bak waar de vlokken naar beneden kunnen zakken (bezinken). Zo worden bezinksel en schoon water gescheiden.

 • Snelfiltratie

  Na de vlokverwijdering stroomt het water naar de zandfilters. Dit is een bak gevuld met zand. Het water zakt onder zwaartekracht tussen de zandkorrels door naar beneden. Door het zand worden eventuele kleine vlokjes die nog in het water zitten alsnog tegengehouden. Tevens worden door speciale bacteriën verschillende stoffen (zoals ammonium) uit het water verwijderd.

 • Snelfiltratie

  Na de vlokverwijdering stroomt het water naar de zandfilters. Dit is een bak gevuld met zand. Het water zakt onder zwaartekracht tussen de zandkorrels door naar beneden. Door het zand worden eventuele kleine vlokjes die nog in het water zitten alsnog tegengehouden. Tevens worden door speciale bacteriën verschillende stoffen (zoals ammonium) uit het water verwijderd.

 • Waterstofperoxide en UV

  Het water ziet er nu schoon uit, maar is nog geen drinkwater. Het water gaat naar de UV peroxide installatie. Hierbij wordt eerst (waterstof)peroxide aan het water toegevoegd, waarna het wordt blootgesteld aan ultraviolet licht. Door deze behandeling gaan micro-organismen, zoals bacteriën en virussen dood. Ook eventueel aanwezige sporen van chemische verontreinigingen, zoals bestrijdingsmiddelen, worden hier afgebroken.

 • Actieve koolfilters

  Na de UV/peroxide installatie gaat het water naar de koolfilters. Hierbij valt het restant waterstofperoxide uiteen in water en zuurstof. Verder vindt in de koolfilters nog een biologische zuivering plaats waarbij bacteriën eventuele resten vanuit het UV/peroxide proces omzetten.

 • Ruwwatertrommelzeven

  In het voorraadbekken, voordat het water het zuiveringsstation binnengaat, bezinkt al een deel van de zwevende stoffen. Om dit water al een eerste reiniging te geven, wordt het water in grote trommels met zeven gepompt.

  De trommelzeven zijn bespannen met fijn gaas. Hier worden grotere deeltjes tegen gehouden zoals wier, blaadjes, takjes en dergelijke.

 • Membraanfiltratie

  We persen het voorgezuiverde water door filters met kleine gaatjes (membranen) in twee stappen. Bij de eerste stap gebruiken we filters met grotere gaatjes (ultrafiltratie). Hier worden alle in het water aanwezige deeltjes verwijderd, zoals bacteriën en virussen. In de tweede stap gebruiken we filters met kleinere gaatjes (hyperfiltratie). Deze filters houden opgeloste zouten en chemische verontreinigingen tegen. Het resultaat is zuiver water. In dit water zitten geen mineralen en dergelijke meer. Door het later te mengen met gezuiverd duinwater ontstaat er lekker drinkwater.

 • Infiltreren in duinen

  Via grote leidingen wordt het voorgezuiverde water naar infiltratieplassen in de duinen gepompt. Daar zakt het water de bodem in (infiltreren) en stroomt het door het duinzand voordat het weer wordt opgepompt. Het water is enkele weken onderweg en wordt zo gezuiverd van bacteriën, virussen en eventuele chemische stoffen die nog niet zijn verwijderd.

  De infiltratieplassen zijn zo ingericht dat ze niet alleen het water op een efficiënte manier zuiveren, maar ook een leefomgeving vormen voor vele planten en dieren.

 • Beluchting

  Door biologische processen in de bodem wordt zuurstof verbruikt, waardoor het opgepompte water minder zuurstof bevat. Via een soort waterval wordt er weer zuurstof in het water gebracht, hierdoor oxideert opgelost ijzer, mangaan en ammonium tot vlokken. Dit wordt daarna met zandfilters afgevangen. Bij het beluchten worden ook eventuele ongewenste gassen uit het water verwijderd.

 • Microfiltratie met keramische membranen

  Dit is een nieuwe technologie die PWN toepast om het water nóg schoner te maken. In deze grote ketel zitten 192 filters: keramische membranen. Alle zwevende deeltjes die groter zijn dan 0,1 micrometer (een tienduizendste deel van een millimeter), zoals bacteriën, blijven in deze filters achter. Omdat het water door hele kleine gaatjes wordt geperst, noemen we deze stap 'microfiltratie'.

  Regelmatig wordt de waterstroom in de filters omgekeerd, zodat het afgevangen vuil wordt verwijderd en de filters weer schoon zijn.

 • Ontharding Andijk

  Het IJsselmeerwater bevat veel calcium. Dit zegt iets over de hardheid van het water. Dit water heeft een hardheid van 18 dH en is dus hard. Hard water veroorzaakt ondermeer ketelsteen op verwarmingselementen in wasmachines en koffiezetapparaten. Daarom wordt de hardheid verlaagd.

  Dit gebeurt in het voorraadbekken, waarbij door toevoegen van een soort zout het calcium neerslaat en naar de bodem zinkt. Hierdoor kan het eenvoudig worden verwijderd. Al het drinkwater van PWN heeft een hardheid van rond de 8,5 dH (zacht/middel).

 • Gefeliciteerd!

  Je hebt een glas zuiver drinkwater gemaakt!

  Andere gebieden krijgen hun drinkwater op een andere manier. Hier kun je zien hoe

  Meer zuivering

  PWN drinkwater wordt gecontroleerd door Het Waterlaboratorium en is dus altijd

  zuiver!
 • 1

  1Zet de stappen in de juiste volgorde

  Het zuiveringsproces bestaat uit 7 verschillende stappen. Sleep de stappen in de juiste volgorde en ontdek waarom die fase nodig is en wat er precies gebeurt.

  Als je er niet uitkomt, kun je altijd hulp vragen aan PWN.

 • ic-process-ontharding
 • ic-process-ionenwisseling
 • ic-process-koolfiltering
 • ic-process-microfiltratie
 • ic-process-vlokvorming
 • ic-process-snelfiltering
 • ic-process-uvfiltering
 • ic-process-trommelzeven
 • ic-process-membraanfiltering
 • ic-process-zandfiltratie
 • ic-process-beluchters
 • ic-process-snelfiltering
 • ic-process-ontharding

Ionenwisseling

Met deze stap worden in water opgeloste stoffen uit het water gehaald door middel van harskorrels. De organische stoffen die in het water zitten en er niet horen hechten zich aan deze korrels. Zo kan het vuil eenvoudig worden verwijderd.

Ontharding Mensink

Door het toevoegen van een soort zout slaat het calcium neer en wordt zo verwijderd.

Microzeven

Het water wordt door grote trommels met zeven gepompt.

Vlokvorming

Door het toevoegen van een vlokmiddel worden de kleine deeltjes groter gemaakt waardoor ze bezinken.

Snelfiltratie

Het water zakt tussen het zand door naar beneden waardoor eventuele kleine vlokjes die nog in het water zitten worden tegengehouden.

Snelfiltratie

Het water zakt tussen het zand door naar beneden waardoor eventuele kleine vlokjes die nog in het water zitten worden tegengehouden.

UV Filtering

Door de combinatie van (waterstof) peroxide en ultravioletlicht worden verontreinigingen afgebroken en gaan bacteriën en virussen dood.

Koolfiltratie

Bij de koolfilters valt het restant waterstofperoxide uiteen in water en zuurstof en vindt er nog een biologische zuivering plaats.

Trommelzeven

Het water wordt door grote trommels met zeven gepompt.

Membraanfiltering

Het voorgezuiverde water wordt onder hoge druk door filters met heel kleine gaatjes (membranen) gedrukt.

Infiltratie

In de duinen zakt het water de bodem in en stroomt het door het duinzand voordat het weer wordt opgepompt.

Beluchting

Tijdens het proces wordt zuurstof verbruikt. Via een soort waterval wordt er weer zuurstof in het water gebracht.

Keramische microfiltratie

Alle zwevende deeltjes die groter zijn dan 0,1 micrometer (een tienduizendste deel van een millimeter), zoals bacteriën, blijven in keramische filters achter. Omdat het water door hele kleine gaatjes wordt geperst, noemen we deze stap 'microfiltratie'.

Ontharding Andijk

Door het toevoegen van een soort zout slaat het calcium neer en zinkt naar de bodem.

Hoe zuivert PWN zijn water?

Sleep de onderstaande elementen naar de juiste plek op de leiding. Je ziet dan uitleg over dat deel van het zuiveringsproces. Op het kaartje rechtsboven zie je waar dit gebeurt.

Als je er niet uit komt, kun je de hulp inroepen van de PWN medewerkers in het busje rechtsboven.

Wanneer alle onderdelen op de juiste plek op de leiding staan, kun je een glas drinkwater inschenken. Vervolgens kun je het aan een vriend sturen.

De oplossing is nog niet compleet!

Sleep de onderstaande elementen naar de juiste plek op de leiding. Je ziet dan uitleg over dat deel van het zuiveringsproces. Op het kaartje rechtsboven zie je waar dit gebeurt.

Als je er niet uit komt, kun je de hulp inroepen van de PWN medewerkers in het busje rechtsboven.